4 แนวทางในการเริ่มต้นธุรกิจ SME

การเริ่มต้นธุรกิจ SME

ถ้าหากพูดถึงการเริ่มธุรกิจ SME หรือที่ย่อมาจาก Small and Medium Enterprise ก็อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะทำธุรกิจเป็นของตนเอง โดยอาจจะทำให้เราคิดหนักและกังวลได้ว่า เราควรเริ่มต้นลงทุนจากที่จุดไหน แล้วจะทำอย่างไรต่อไป เพื่อที่จะประสบความสำเร็จได้ ซึ่งแนวทางในการเริ่มต้นธุรกิจอย่างง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น เราสามารถเริ่มต้นลงมือได้จากสิ่งเหล่านี้  ได้แก่

  1. การสำรวจตัวเอง โดยทำการสำรวจว่าตัวเราชอบอะไร และคิดว่าจะธุรกิจอะไรเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเอง เช่น มองหาสิ่งที่ชอบ ที่ตนรักและถนัด จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าการที่เราฝืนทำในสิ่งไม่ชอบ ซึ่งอย่ากลัวว่าจะไม่มีคนสนใจ เพราะมันอาจจะทำให้หมดกำลังใจไปได้กำลังของตนเองในการที่จะเริ่มทำสิ่งใหม่ๆได้
  2. การวัดกำลังตนเอง โดยประเมินว่าตนเองมีคุณสมบัติที่จะทำธุรกิจหรือไม่ โดยให้มองว่าธุรกิจที่ต้องการจะทำนั้นเป็นธุรกิจขนาดไหนและควรใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ รวมไปถึงการแสวงหาความรู้ใหม่ทางธุรกิจ สำรวจและศึกษางบประมาณการลงทุนให้ดีว่า ตนเองมีเงินที่จะใช้ในการลงทุนเพียงพอหรือไม่ ซึ่งควรจะจัดเงินออกเป็นส่วนๆ สำหรับใช้จ่ายในครอบครัวเงินฝากกับธนาคาร หรือจะเป็นการออมเพื่อลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งการวางแผนการใช้จ่ายนั้น เป็นพื้นฐานสำคัญเช่นกัน ที่จะคอยข่วยให้เงินหมุนเวียนได้คล่อง เราอาจจะจัดทำได้ด้วยตนเองอย่างง่ายๆ เช่น การทำบัญชีการลงทุน ทั้งรายรับและรายจ่าย หรืองบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นงบกำไรขาดทุน และการประมาณรายรับและรายจ่าย เป็นต้น
  3. การมองหาคู่แข็งเพื่อเปรียบเทียบและพัฒนาตน เป็นการประเมินความเสี่ยงในการทำธุรกิจและเตรียมรับมือกับปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการทำธุรกิจ ซึ่งอาจจะต้องดูว่าปัจจัยต่างๆ ที่อาจจะทำให้คุณเสียเปรียบ หรือเราเองที่อาจจะต้องลองเสี่ยงไปกับ คู่แข่ง โดยปัจจุบันการรู้ข้อมูลของคู่แข่งนั้น เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก โดยเราจำเป็นต้องทราบว่า คู่แข่งของเรามีลักษณะเป็นอย่างไร จุดเด่นและจุดด้อยของเขาอยู่ตรงไหน และถ้าเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมา เราจะรับมือกับสถานการณ์นั้นอย่างไร
  4. แหล่งของการลงทุน โดยหากเรามีทำเลที่ตั้งธุรกิจที่เหมาะเป็นสถานที่ลงทุนของตนเองแล้ว และอยู่ในทำเลที่ดีก็ไม่มีปัญหา ก็สามารถเริ่มต้นที่จะทำธุรกิจได้เลย แต่ถ้าหากยังไม่มี เราก็ควรจะมองหาทำเลที่เหมาะสมกับธุรกิจ เช่น ศูนย์การค้า แหล่งชุมชน หรือแหล่งที่อยู่ใกล้กับผู้คนและวัตถุดิบ เป็นต้น