ประเภทของระบบแอร์ชิลเลอร์

Chiller

ระบบทำความเย็น หรือที่เราเรียกกันง่ายๆ ติดปากว่า Chiller เป็นระบบที่เอาไว้สำหรับทำความเย็น โดยเฉพาะในโรงงานใหญ่ๆ ในโรงพยาบาล หรือห้างสรรพสินค้า ที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศจำนวนมาก ทำให้ความร้อนของอุปกรณ์มีสูง จึงจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องชิลเลอร์เข้ามาช่วย ในการปรับอุณหภูมิให้เย็นลง โดยตัวชิลเลอร์จะมีทั้งขนาดใหญ่และเล็ด ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

แม้ว่าตัวชิลเลอร์จะมีหน้าที่หลักในการทำงานที่เหมือนกัน แต่สิ่งที่ผู้ใช้ต้องพิจารณาก็คือการเลือกใช้อุปกรณ์ และวิธีการทำงานของชิลเลอร์แต่ละประเภท เพื่อที่จะได้เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง เราจะมาดูว่าประเภทการทำงานของเครื่องชิลเลอร์นั้นเป็นอย่างไร มีระบบกากรทำงานแบบไหนบ้าง

รูปแบบระบบทำความเย็นของแอร์ชิลเลอร์

การทำงานของระบบทำความเย็นของตัวชิลเลอร์ สามารถจำแนกได้เป็นสองประเภทดังนี้คือ

1.ระบายความร้อนด้วยน้ำ

คือการใช้น้ำเข้ามาเป็นตัวเปลี่ยนสถานะ ข้อดีของระบบแบบนี้ก็คือ สามารถทำควาสมเย็นได้สูงกว่าของแบบที่ใช้การระบายด้วยอากาศ แต่ว่าราคาของการติดตั้งระบบที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ ก็จะสูงไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งก็สูงกว่า เนื่องจากระบบที่ซับซ้อน นิยมใช้กับสถานที่ที่ต้องการระบบทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง

2.ระบายความร้อนด้วยอากาศ

คือการใช้ลมเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อน ในการทำให้ความเย็นหมุนเวียนในระบบ ประสิทธิภาพจะไม่สูงเท่าไหร่ นิยมนำมาใช้ติดตั้งกับพื้นที่ที่มีความจำกัด อีกอย่างการทำความเย็นของ Chiller ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ จะมีข้อจำกัดขนาดของการทำความเย็นเอาไว้ด้วย

ข้อดี-ข้อเสียของแอร์ชิลเลอร์

จากที่ได้กล่าวไปข้างต้น จะเห็นได้ชัดว่าตัวชิลเลอร์ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ จะมีราคาที่ถูกกว่าแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ หากท่านใดที่สนใจเอามาติดตั้งในโรงงานของเราเองที่เป็นขนาดย่อม ก็ควรเลือกแบบที่ระบายความร้อนด้วยอากาศจะเหมาะสมที่สุด อย่างไรก็ตามอยากให้ทุกคนได้รู้จักถึงข้อดีข้อเสียเพิ่มเติมของระบบแอร์ชิลเลอร์กันก่อน

  • ข้อดี

-ไม่เป็นผลเสียกับสถาพแวดล้อม เพราะระบบที่ใช้ไม่ได้มีการใช้สาร CFC ทำให้ไม่เกิดผลเสียกับสิ่งแวดล้อม

-ใช้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ ในพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศจำนวนมาก ตัวแอร์ชิลเลอร์ก็สามารถทำงานได้เช่นกัน เพราะสามารถให้ความเย็นที่ต่อเนื่องได้ดี

  • ข้อเสีย

-เหมาะกับพื้นที่ขนาดใหญ่เท่านั้น เรียกว่าระบบนี้ออกแบบมาเพื่อให้ใช้ในโรงงานหรือสถานที่ใหญ่เป็นหลัก เพราะมีอุปกรณ์หลายอย่าง จึงไม่เหมาะกับการนำมาใช้ในบ้าน

-การติดตั้งยาก เนื่องจากระบบการทำงานมีความซับซ้อน และมีอุปกรณ์หลายอย่าง การติดตั้งจึงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

-ค่าใช้จ่ายสูง ในการติดตั้งครั้งแรก ต้องเสียค่าติดตั้งรวมถึงอุปกรณ์อีกหลายชนิดค่อนข้างมาก ยิ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูง ราคาก็ย่อมสูงตามไปด้วย

ตอนนี้เราก็ได้เห็นความแตกต่างของเครื่อง Chiller แต่ละแบบแล้ว สำหรับท่านใดที่อยากได้ระบบนี้เอาไว้ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม หากยังไม่มั่นใจว่าจะใช้ระบบแบบไหนดี แนะนำว่าควรสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ก็หาข้อมูลเพิ่มเติมก่อน เพื่อให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด