Day: February 8, 2021

Chiller

ประเภทของระบบแอร์ชิลเลอร์ประเภทของระบบแอร์ชิลเลอร์

ระบบทำความเย็น หรือที่เราเรียกกันง่ายๆ ติดปากว่า Chiller เป็นระบบที่เอาไว้สำหรับทำความเย็น โดยเฉพาะในโรงงานใหญ่ๆ ในโรงพยาบาล หรือห้างสรรพสินค้า ที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศจำนวนมาก ทำให้ความร้อนของอุปกรณ์มีสูง จึงจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องชิลเลอร์เข้ามาช่วย ในการปรับอุณหภูมิให้เย็นลง โดยตัวชิลเลอร์จะมีทั้งขนาดใหญ่และเล็ด ขึ้นอยู่กับการใช้งาน แม้ว่าตัวชิลเลอร์จะมีหน้าที่หลักในการทำงานที่เหมือนกัน แต่สิ่งที่ผู้ใช้ต้องพิจารณาก็คือการเลือกใช้อุปกรณ์ และวิธีการทำงานของชิลเลอร์แต่ละประเภท เพื่อที่จะได้เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง เราจะมาดูว่าประเภทการทำงานของเครื่องชิลเลอร์นั้นเป็นอย่างไร มีระบบกากรทำงานแบบไหนบ้าง...