Day: April 10, 2021

รับจดทะเบียน จัดตั้งบริษัท

เช็ค สำรวจตัวเองก่อนจะเปิดบริษัท เราพร้อมแล้วหรือไม่ ?เช็ค สำรวจตัวเองก่อนจะเปิดบริษัท เราพร้อมแล้วหรือไม่ ?

เชื่อว่าหลายคคนนั้นอาจจะกำลังเป็นเจ้าของกิจการ หรือ อาจจะกำลังเปิดกิจการหรือเปิดบริษัทของตัวเองด้วยก็ได้นะครับ และเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะกำลังเริ่มธุรกิจโดยที่ไม่รู้ หรือ อาจจะยังไม่พร้อมเลยก็ได้นะครับดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงการสำรวจตัวเองก่อนที่เราจะเริ่มธุรกิจนั้นเราจะต้องรู้ และ สำรวจอะไรบ้างเพื่อที่เรานั้นจะสามารถเริ่มธุรกิจได้นะครับ เงินทุนของเรา อย่างแรกที่เราจะต้องสำรวจนั้นคือในเรื่องของ “เงินทุน” เองก็สำคัญนะครับ เพราะว่าเงินทุนนั้นค่อนข้างจะต้องมีความละเอียดและรอบคอบนะครับ และนอกจากนั้นจะต้องมีเงินทุนสำรองของเราไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินด้วยนะครับ ดังนั้นก่อนที่เรานั้นจะเริ่มเปิดธุรกิจ หรือ กิจการของเรานั้นเราจะต้องดูงบประมารณและเงินทุนของเราให้ดีนะครับ และเรื่องเงินทุนสำรองเองก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับ ดังนั้นเราจะต้องสำรวจเงินทุนของเราหดี และ...